industrieluchtzonder tekst.jpg

Home

Milieu Management heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van Hinderwet, met vaak eenvoudige vergunningen tot een uitgebreid stelsel met IPPC, BRZO en het Activiteitenbesluit. Handhaving is geïntensiveerd en er is een ontwikkeling ingezet waarmee de handhaving en de verantwoordelijkheid voor de risicobeoordeling steeds meer bij bedrijven komt te liggen. En er wordt veel verwacht van het managementsysteem bij bedrijven.

Met een ervaring van 20 jaar in milieuregelgeving, zorgsystemen en risicomanagement kan ERC Management Advies u helpen met het vinden van de weg in de regelgeving, het implementeren van een managementsysteem of bij overleg met overheden.

Doordat ervaring is opgedaan bij zowel overheden als in het bedrijfsleven spreken wij de taal van beide partijen, waardoor we goed in staat zijn om ze bij elkaar te brengen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, dan nodigen wij u uit om de website verder te bekijken. We zijn erg benieuwd naar uw reactie