zt-ship.jpg

Archive for the ‘Risk Management’ Category

Milieudienst gaat strenger controleren

10 april 2012

De milieudienst DCMR gaat strenger controleren bij petrochemische bedrijven in de regio Rijnmond. Lag in het verleden de nadruk op ‘papierwerk’, de dienst gaat nu vaker zelf fysieke controles uitvoeren op installaties, zegt directeur Jan van den Heuvel zaterdag in een interview in het AD.

‘We gaan bovendien alle risicovolle bedrijven jaarlijks onderwerpen aan een grootschalige controle. Daarnaast kunnen bedrijven ook meer onverwachte inspecties van  milieuambtenaren verwachten’, aldus Van den Heuvel.

De inspecteurs kunnen niet alles controleren, stelt de directeur. ‘Er liggen honderdduizenden leidingen in het gebied. We kunnen moeilijk bij elke tank en installatie een inspecteur neerzetten.’ Hij doet een beroep op klokkenluiders zich te melden als ze misstanden waarnemen.

De financiële crisis en bezuinigingen bij bedrijven vormen de aanleiding voor de verscherpte controles.

Lees verder

Handhavingsconvenant BASF en IVW

9 december 2011

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en  hebben op 9 december een convenant gesloten over het verder verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verminderen van de toezichtlast.

BASF produceert een groot aantal kunststof polyurethaan produkten. Het bedrijf is als afzender, verpakker, belader en geadresseerde van gevaarlijke goederen betrokken bij het transport daarvan. Met dit convenant spreekt de inspectie met BASF af dat het bedrijf streeft naar een optimale naleving van de regels en daarmee naar een optimale veiligheid, bij een minimale verstoring van de bedrijfsprocessen. BASF beheerst die naleving met haar managementsysteem en streeft jaarlijks vast te stellen doelen na voor de naleving van regels en het beheersen van risico’s. Het bedrijf rapporteert jaarlijks aan de IVW. De IVW gaat na of de afspraken in het convenant worden nageleefd en zal verder geen reguliere bedrijfsinspecties bij BASF meer uitvoeren. Op die wijze wil de inspectie een effectief en efficiënt toezicht organiseren met zo min mogelijk last voor het bedrijf.

lees verder