zt-zandenindustrie.jpg

Ondersteuning

Bedrijfsleven en overheden hebben hetzelfde doel: op een milieuverantwoorde en veilige manier produceren.

De wijze waarop dat doel bereikt moet worden is vaak onderwerp van discussie.

Kennis van de risico’s en het terugbrengen daarvan tot een acceptabel niveau via beheersmaatregelen is de basis om deze discussie goed te voeren.

Één van de hulpmiddelen die ERC Management Advies daarbij gebruikt, is de risicoanalyse Bowtie, waarmee bedreigingen, effecten en beheermaatregelen goed in kaart zijn te brengen en gekoppeld kunnen worden aan een integraal zorgsysteem.