zt-natuur2.jpg

Duurzaamheid

Duurzame en innovatieve projecten hebben vaak last van onbekendheid bij overheden en omwonenden. Juist voor deze initiatieven is vergunningverlening daarom vaak een grote opgave. Ook al omdat er voor de toegepaste technieken geen richtlijnen en normen bestaan, domweg omdat het nog maar weinig is toegepast. Meer dan bij andere vergunning trajecten is het dus van belang om de taal van de vergunningverlener en de technicus te verstaan.