zt-industriedefinitief.jpg

Risk management

  • Het uitvoeren van risico inventarisaties (RI & E, Major Hazard studie, BowtieXP en HAZOP)
  • Incident onderzoek (Tripod)
  • Opzetten van Risico managementsysteem en Veiligheidsdocument
  • Risicoanalyse als planningsinstrument in de PDCA cyclus
  • Opzetten zorgsystemen volgens OHSAS 18001
  • Opstellen Noodplannen
  • Training en instructie
  • Toepassen wet- en regelgeving
  • Advisering over BRZO en NTA 8620
  • Advisering over opslag gevaarlijke stoffen