zt-ship.jpg

Regelgeving brandweer verouderd en dubbel

16 februari 2012

De bestaande wetgeving voor bedrijfsbrandweer bevat verouderde regels en overlappende systemen. Dat is de rode draad die de VNCI en haar leden zien in de rapporten over de bedrijfsbrandweer bij onder meer (chemie)bedrijven. De vereniging pleit daarom voor actualisering én vereenvoudiging. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen de VROM-inspectie) en de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid (IOOV) publiceerden vorige week hun bevindingen.

Lees verder

Comments are closed.