zandenindustrie2.jpg

VNCI stelt Veiligheid en Naleven vergunning Voorop

9 februari 2012

De VNCI kan zich vinden in de aanbevelingen van de Onderzoeksraad en onderschrijft de harde conclusies van het rapport van de raad. “Zowel in de preventie als bij de bestrijding van de brand zijn er door Chemie-Pack fouten gemaakt”, aldus de VNCI-directeur. “Het rapport onderstreept wederom het belang van het strikt naleven van een vergunning en interne veiligheidsprocedures, het hebben van een goede veiligheidscultuur, en de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben om na te gaan of een opdrachtnemer de competentie heeft om veilig met stoffen om te gaan.”

Lees verder

Comments are closed.